Intervjupersoner till studie om processen att söka assisterad befruktning inom offentligt finansierad vård som ensamstående

Intervjupersoner till studie om processen att söka assisterad befruktning inom offentligt finansierad vård som ensamstående sökes! Kan du tänka dig att vara med? Hör av dig direkt till Rachel. Kontaktuppgifter längst ner,


Hej!

Jag är medlem i Femmis. Jag är också forskare vid Lunds universitet och börjar en pilotstudie om processen att söka assisterad befruktning och insemination.  Jag skulle vilja fråga om Femmis kan hjälpa med rekrytering av ‘forskningspersoner.’ Jag kan lägga till att jag har gått genom tre inseminationsförsök så har jag en ganska bra uppfattning om hur processen går till. 

Syftet med forskningsprojektet är att få ökad kunskap om hur ensamstående kvinnor upplever processen att söka assisterad befruktning inom offentligt finansierad vård efter lagändringen år 2016. Studie är inriktad mot kvinnor som har sökt vård på RMC i Malmö, men jag gärna prata med vem som helst.

Deltagande i studien innebär att man intervjuas om motivering för att skaffa barn på egen hand, erfarenheter av vårdsystemet och dina tankar kring samhällets normer beträffande ensamstående mammor. Allt behandlas konfidentiellt. Intervjuer förväntas ta 45–60 minuter och vi bjuder på fika samt två biobiljetter.

Forskning finansieras av RFSUs Ottarfonden och godkändes av Etikprövningsmyndigheten. 

Hör av er om ni har frågor för mig!

Hälsningar, Rachel

rachel.irwin@kultur.lu.se

Related Articles