Föreningen

Femmis är en är en ideell, medlemsstyrd, partipolitiskt och religiöst obunden förening. Medlemskap i föreningen är öppet för personer som ensamstående har fått, eller önskar få, barn genom assisterad befruktning med hjälp av könsceller/embryon tillhandahållna av klinik eller spermabank. 

Årsmötet är Femmis högsta beslutande organ. Årsmötet väljer föreningens styrelse som har i uppdrag att genomföra den verksamhet som årsmötet beslutat om. 

Föreningen har idag ca 900 medlemmar och vi växer ständigt.

Femmis finansieras primärt av medlemsavgifter. Vi beviljas regelbundet mindre bidrag och stipendier för framför allt vår lägerverksamhet. Sedan 2021 finns det även möjlighet att bli stödmedlem i föreningen.  Våra intäkter används för att bekosta våra aktiviteter, läger, hemsida och informationsmaterial.

Bakgrund

Föreningen Femmis, bildades 2005 av Gunilla Gerland. Under dom första 11 åren var föreningens främsta fokus att opinionsbilda för att Sverige skulle tillåta assisterad befruktning för frivilligt ensamstående. Detta blev verklighet i och med den nya lag som trädde i kraft  den 1 april 2016. Sedan dess är assisterad befruktning för ensamstående tillåtet i Sverige och behandlingar utförs både inom den offentligt finansierade hälso- och sjukvården och av privata vårdgivare. 

Idag driver Femmis opinion kring frågor som är viktiga för våra medlemmar och deras barn. Vi verkar bland annat för att det ska inrättas ett nationellt register för donatorer, att barn tillkomna genom donation ska få tillgång till sin hälsoinformation, att föräldraförsäkringen ska bli mer flexibel och att fertilitetsvården ska vara likvärdig över hela landet.  

Parallellt med opinionsarbetet har Femmis genom åren utvecklats till ett starkt nätverk för frivilligt ensamstående och deras barn samt för de som funderar på att bli eller försöker bli föräldrar på egen hand.


Vi stöder Femmis