Vikten av forskning – deltagare sökes

Jag möts då och då av okunskap. I samband med GPs intervjuserie med mig och två andra frivilligt ensamstående kom givetvis kommentarerna om forskningen på barn till ensamstående och att det inte alltid innebär något positivt för barnen. Det finns forskning på det säger “dom”. Men vi är ju frivilligt ensamstående och den lilla forskning som finns säger något annat.

Vi behöver forskningen, vi behöver verkligen forskning på vår familjeform.

Vi behöver även få fram hur vi upplever vården, både innan, under och efter.

Här kommer en förfrågan igen, där ytterligare deltagare behövs. Var med och bidra till att minska okunskapen med din historia.

Rachel Irwin, forskare vid Lunds universitet driver en pågående forskningsstudie om ensamstående kvinnor som försöker få barn.  

Syftet med projektet är att få en översikt över processen att få behandling i Sverige och målet är att projektet ska kunna bidra till förbättrad vård. Projektet godkändes av Etikprövningsmyndigheten och finansieras av RFSUs Ottarfonden.

Deltagande i studien innebär att du intervjuas via telefon eller Zoom om din motivering för att skaffa barn på egen hand och dina erfarenheter av vårdsystemet. Dina svar behandlas konfidentiellt. Intervjuer förväntas ta 45-60 minuter, och ni får presentkort till SFAnytime som tack.

Om ni har intresse kan ni meddela mig, så skickar jag hela informationsblad och mer information om studien: rachel.irwin@kultur.lu.se

Related Articles