Opinionsarbete

Både Femmis styrelse och många enskilda medlemmar arbetar aktivt med att skapa opinion kring och sprida information om vårt sätt att bilda familj. Opinionsarbetet bedrivs både genom direkt kontakt med politiker och organisationer och genom att vi medverkar i media och debatter.

Just nu driver Femmis frågor som handlar om:

 • Likvärdig vård kopplat till assisterad befruktning över hela landet
 • Rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid
 • Ett nationellt register för donatorer
 • Barnens rätt till sin hälsoinformation redan från födseln
 • Tillgång till donatorns/donatorernas donatornummer redan vid födseln för att möjliggöra kontakt med genetiska halvsyskon under uppväxten om så önskas

Här finns ett urval av debattinlägg och mediamedverkan där vi driver opinion kring dessa frågor:

Remisser

Femmis fungerar regelbundet som remissinstans i statliga utredningar som på något sätt berör våra medlemmar. Här är några exempel på utredningar där vi lämnat remisser de senaste åren:

 • SOU 2022:38 Alla tiders föräldraskap
 • SOU 2021:101 Träffsäkert
 • SOU 2021:56 Nya regler om utländska föräldraskap och adoption i vissa fall
 • Ändring i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:30) om donation och tillvaratagande av vävnader och celler och i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2009:32) om användning av vävnader och celler i hälso- och sjukvården och vid klinisk forskning m.m. med tillhörande konsekvensutredning.
 • Vi har även medverkat  på diskussions- och dialogträffar under framtagandet av Socialstyrelsens  Nationella kunskapsstöd för kontinuitet i vårdkedjan och vård på rätt nivå för flera (Graviditet, förlossning och tiden efter)
 • SOU 2016:11 Olika vägar till föräldraskap
 • SOU 2014:29 Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor.

För mer information kontakta Femmis styrelse.


Vi stöder Femmis