Barnmorskestudenter söker personer att intervjua!

Barnmorskestudenter på Linköpings Universitet söker personer att intervjua! Se mer info nedan samt i det bifogade dokumentet här.

”Hej!
Vi är två barnmorskestudenter vid Linköpings universitet som just nu skriver vår magisteruppsats. Vi har valt att skriva om frivilligt ensamstående kvinnors erfarenheter av stöd och bemötande i vården vid graviditet och förlossning efter assisterad befruktning.

Vi letar nu efter personer att intervjua för vår studie. Vi vore tacksamma om du ville läsa informationen nedan och höra av dig till oss om du vore intresserad av att låta dig intervjuas för vår studie.

Vi söker dig som är frivilligt ensamstående förälder, som blivit gravid med hjälp av assisterad befruktning, tagit del av svensk mödrahälsovård och fött barn i Sverige. Vår förhoppning är att du vill delta i en intervjustudie och dela med dig av dina erfarenheter.

Vår förhoppning är att studiens resultat ska bidra till ökad förståelse i hälso- och sjukvården för hur det är att bli ensamstående förälder och hur stöd och information kan förmedlas på bästa sätt.

Vänliga hälsningar
Cecilia och Sabina”

Related Articles