Om Femmis

Till dig som är barnlängtande och ensamstående

Femmis, Föreningen för frivilligt ensamstående föräldrar med donation, är en ideell och partipolitiskt och religiöst obunden förening. Femmis består av personer i olika faser av processen att försöka få barn som ensamstående genom donation på klinik.

Om du vill bli medlem i Femmis fyller du i vår medlemsansökan. Varmt välkommen!

Femmis

  • är en förening för den som funderar på att bli, försöker bli eller är frivilligt ensamstående förälder med donation på/från klinik.
  • har idag runt 1000 medlemmar i olika faser i processen att bli förälder.
  • erbjuder ett nätverk där medlemmar kan diskutera och ge råd och stöd till varandra, och där medlemmar och deras barn kan träffas genom lokala aktiviteter, sommarläger och onlinebaserade forum.
  • sprider information om och bildar opinion kring ensamståendes möjligheter att få och leva med barn.

Vi stöder Femmis