Efterlysning: Psykologistudent söker intervjupersoner!

Vi har fått en förfrågan från en psykologistudent på Södertörns Högskola. Se mer info här nedan samt i dokumentet här.

Kan du tänka dig att ställa upp, hör av dig direkt till Kristin på kristin.westesson@gmail.com.


Till dig som blivit förälder på egen hand med hjälp av assisterad befruktning.

Information och intervjuförfrågan.

Sedan 1 april 2016 är det lagligt att som ensamstående skaffa barn i Sverige via assisterad befruktning, och forskningen på området är hitintills begränsad. Att skaffa barn är ett av livets största – om inte det allra största – beslutet.

Syftet med denna studie är att undersöka beslutsprocessen som leder fram till att en ensamstående kvinna väljer att skaffa barn på egen hand.

Därför sökes du som kommit fram till beslutet att du vill ha barn på egen hand och antingen har dragit igång processen, eller redan har fått barn. Om den assisterade befruktningen sker/ har skett i Sverige, Danmark eller någon annanstans spelar ingen roll. Inte heller vilken metod som ska användas/har använts för att bli gravid, utan det viktiga är själva beslutsprocessen fram till att du gjorde valet att skaffa barn själv.

De intervjupersoner som eftersöks ska för den geografiska spridningens skull helst bo på olika platser i Sverige. Intervjuerna genomförs på plats, i de fall det är logistiskt möjligt, och annars via Skype/telefon. Intervjuerna beräknas ta cirka en timme och genomförs under mars månad/ början av april.

Studien görs enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer vilket innebär att du när som helst kan avbryta din medverkan utan att ange orsak. Informationen hanteras konfidentiellt och intervjudeltagarna kommer inte att kunna identifieras i examensarbetet. Den färdiga studien kommer att publiceras i portalen Diva.

Förhoppningen är att studien ska kunna bidra till ökad kunskap och förståelse kring hur det är att bli förälder på egen hand.

Jag som genomför studien heter Kristin och uppsatsen är mitt examensarbete i psykologi på Södertörns högskola. Är du intresserad av att delta i studien eller har du några frågor? Då får du gärna kontakta mig via mejl eller telefon.

Vänliga hälsningar,
Kristin
kristin.westesson@gmail.com
0708-651548

Related Articles