Medlemsaktiviteter

Femmis fungerar som ett nätverk för medlemmarna och deras barn. En stor och viktig del i det är våra slutna diskussionsforum på hemsidan och i sociala medier där medlemmarna delar med sig av råd, stöd, uppmuntran, erfarenheter och personliga berättelser till varandra. Där kan man få råd och tips från andra, vilket kan vara av stor betydelse både när de gäller de egna tankarna och känslorna och i kontakter med omgivningen.  Även konkreta tips och svar på frågor om fertilitetsbehandlingar, ekonomi, livet med barn mm är en viktig del i kommunikationen mellan föreningens medlemmar.

Förutom diskussionsforum ordnas regelbundet träffar runt om i landet där medlemmar med eller utan barn kan mötas för att lära känna varandra, skapa kontakter, utbyta erfarenheter och umgås.

Varje sommar anordnas dessutom uppskattade sommarläger för föräldrar och barn, där barnen får möjlighet att lära känna andra barn som tillkommit genom donation med en frivilligt ensamstående förälder. Det är en högt prioriterad del av Femmis arbete att ge barnen möjlighet till identifikation och kontaktskapande med andra barn i samma situation, något som också blir allt viktigare ju äldre barnen i föreningen blir.

Sammanfattningsvis är Femmis ett betydelsefullt nätverk för frivilligt ensamstående föräldrar med donation och deras barn – en levande förening som speglar glädjen över att se så många efterlängtade barn födas och växa upp!


Vi stöder Femmis