Bli medlem

Femmis, Föreningen för frivilligt ensamstående föräldrar med donation, är en ideell och partipolitiskt och religiöst obunden förening. Femmis består av personer i olika stadier av processen att bilda familj som ensamstående med hjälp av assisterad befruktning med donerade könsceller på klinik; eller heminsemination med donerade könsceller från klinik eller spermabank.

Du är välkommen att ansöka om medlemskap om du känner igen dig i någon av följande beskrivningar:

  • du är ensamstående och lever utan en partner, samt överväger eller har beslutat dig för att bilda familj på egen hand, med hjälp av assisterad befruktning med donerade könsceller på klinik; eller heminsemination med donerade könsceller från klinik eller spermabank.
  • du har barn som tillkommit med hjälp av assisterad befruktning då du var ensamstående, med donerade könsceller på klinik eller heminsemination med donerade könsceller från klinik eller spermabank.

Ansök om medlemskap

Följ länken ovan för att ansöka om medlemskap. Vi kommer att granska din ansökan och om du tillhör vår målgrupp får du ett mail med en länk om hur du betalar in medlemsavgiften på 300 kr. När du betalat med ditt kontokort får du tillgång till medlemssidan. Hör av dig till medlem@femmis.se om du stöter på problem vid ansökan. Du kan läsa mer om inhämtning av personuppgifter under rubriken Integritet längre ned på sidan.

Medlemskapet gäller 1 januari – 31 december, oavsett när under året du blir medlem. Betalar du medlemsavgift i november eller december, gäller medlemsavgiften även nästkommande år.

Vad Femmis erbjuder

Engagemang
Du blir medlem i en livskraftig och engagerande förening som aktivt arbetar kring frågor som rör vår typ av familjebildning  och som verkar för öppenhet och information kring vår typ av familjebildning.

Socialt nätverk
Som medlem får du tillgång till Femmis medlemssida och våra Facebookgrupper som är ett community där du kommer i kontakt med andra medlemmar och kan få hjälp och stöd i din process.

Information
På medlemssidan finns information och lästips oavsett i vilket stadium du befinner dig.

Aktiviteter
På medlemssidan hittar du kalendarium över träffar runt om i landet och andra aktiviteter som föreningen eller medlemmarna anordnar.

Sommarläger och weekends
Femmis arrangerar årligen sommarläger runt om i landet där föräldrar och barn får möjlighet att leka och umgås. Vi arrangerar också minst en gång om året en weekend för den som funderar på eller försöker bli frivilligt ensamstående förälder, en chans att utbyta erfarenheter och fylla på med energi tillsammans med andra i samma situation.

Stöd i kris

Femmis har en krisledning som stöttar medlemmar som hamnat i kris. Krisledningen utses av årsmötet. En person kan hamna i kris av många olika anledningar. Via vår krisledning strävar Femmis efter att på bästa sätt stödja den medlem, eller medlems barn, som hamnat i en krissituation. En trygghet om det oförutsedda skulle inträffa.

Integritet

Vår internetgemenskap bygger på ömsesidig respekt och förtroende; allt som diskuteras inom forumet och på lokala träffar stannar där och ska inte föras vidare. Självklart deltar du i föreningen under ditt eget namn. En viktig uppgift för föreningen är att vara en plats där våra barn får möjlighet att spegla sig i andra barn med samma familjebild som de själva.

Inhämtning av personuppgifter
Vid ansökan uppger du fullständiga kontaktuppgifter, men endast namn och ort visas för andra medlemmar. Du kan själv välja att visa mer information genom att ändra detta under Inställningar. Du måste uppge fullständiga uppgifter för att vi skall kunna skydda våra medlemmars integritet och säkerställa att nya sökanden är behöriga samt undvika fejkkonton.

När du fyller i din ansökan så godkänner du också att Femmis hanterar dina personuppgifter och att du finns med i det sökbara medlemsregistret på vår medlemssida. Vi vill att du ska känna dig trygg i hur vi hanterar din personliga information. Vi följer den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som har till syfte att stärka skyddet för personer vid hantering av personuppgifter inom EU. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL). Den nya policyn gäller från och med 25 maj 2018 och har positiva effekter på din personliga integritet och förändrar hur företag och föreningar samlar in och behandlar personuppgifter. Något vi gör för att vår kommunikation ska vara så relevant som möjligt.

Femmis dataskyddspolicy i sin helhet kan du läsa här.


Vi stöder Femmis