Att bli förälder

Vid assisterad befruktning kan olika hjälpmedel användas för att åstadkomma att en äggcell och en sädescell smälter samman. Från och med 1 april 2016 är assisterad befruktning för ensamstående tillåtet i Sverige. Är du intresserad – kontakta det sjukhus eller den klinik som finns närmast din hemort.

Tidigare har svenskar behövt söka sig utomlands för att få hjälp. Att få assisterad befruktning utomlands medför en stor kostnad. Kostnaden för en insemination hamnar vanligtvis mellan
4 000 och 10 000kr beroende på klinik och om du önskar öppen eller anonym donator. En IVF-behandling kostar mellan 25 000 och 40 000 kr och en äggdonation eller en embryodonation kostar mellan 20 000 (embryodonation) och 100 000 (äggdonation) kr.

Hur svårt eller lätt det är att bli gravid med hjälp av assisterad befruktning beror på individuella faktorer såsom bland annat ålder och äggkvalité. Bland medlemmarna i Femmis finns det de som har blivit gravida på första försöket och de som har fått göra många, många försök. Det kan förstås även hända att det inte går alls.


Vi stöder Femmis