Studenter på psykologprogrammet söker intervjupersoner!

Studenter på psykologprogrammet söker personer att intervjua! Läs mer nedan och i bifogad fil här. I filen hittar ni även kontaktuppgifter till studenterna.

“En kvalitativ intervjustudie om upplevelsen av att vara frivilligt ensamstående förälder via assisterad befruktning. Ett examensarbete av studenter på termin 10 på Psykologprogrammet. Syftet med studien är att undersöka frivilligt ensamståendes föräldrars upplevelser av att överväga, bli och vara en frivilligt ensamstående förälder. Förhoppningen är att resultatet i studien kan leda till ökad kunskap och förståelse i samhället.

Vi söker dig som på egen hand har genomgått assisterad befruktning på en klinik i Sverige och har ett barn som är åtminstone ett halvår gammalt. Ifall ditt barn är äldre ska du ha levt ensam åtminstone barnets första levnadsår samt lever ensam för närvarande. Intervjuerna erbjuds att genomföras på en avskild plats i Växjö, Stockholm, Göteborg eller Malmö som vi tillsammans väljer alternativt via Skype/telefon under februari-mars månad. Intervjuerna beräknas ta runt 45–90 minuter. Det är helt frivilligt att medverka i studien och du kan när som helst avbryta din medverkan utan att ange orsak.”

Related Articles