Vilka är vi?

Femmis, Frivilligt ensamstående föräldrar med donation, är en ideell och partipolitiskt och religiöst obunden förening som bildades 2005. De äldsta barnen i föreningen är födda 2002 och det föds ständigt fler.

Femmis består av personer i olika stadier av processen att få barn som ensamstående genom donation på klinik – från de som funderar och ännu inte är färdiga med sitt beslut, till de som försöker bli gravida och de som redan har ett eller flera barn. Medlemmarna är i alla åldrar och spridda över hela landet, men med en koncentration till storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö.

Det finns nu en vikbar folder som beskriver Femmis och vad vi gör som du själv kan skriva ut: Femmis-folder

Barnlängtan gemensamt

Medlemmarnas livssituation varierar, liksom anledningarna till valet att bli frivilligt ensamstående förälder. Vissa har levt i relationer med någon som inte velat ha barn eller inte hittat rätt partner i tid, medan andra varit mer intresserade av barn än att ha en relation och valt ensamt föräldraskap i första hand. Gemensamt för oss alla på vår väg mot barn är att den kantats av längtan och funderingar över vad vi har att erbjuda ett barn.

I Femmis finns möjlighet att få råd och stöd, ta del av information och känna tillhörighet och gemenskap med andra i samma situation. Föreningen kan fungera som ett stöd genom hela processen, från den första tidens funderingar till de senare frågorna om hur det är att leva som ensamstående med barn.

Femmis syften

Föreningen Femmis syften är:

  • att fungera som ett nätverk för medlemmarna och deras barn,
  • att skapa möjligheter för barnen att träffa andra barn med liknande bakgrund,
  • att samla och sprida information om frågor som rör ensamståendes rätt att få och leva med barn,
  • att verka för öppenhet kring frågor som rör assisterad befruktning med donerade könsceller samt barnens tillkomst.

Vi stöder Femmis