Välkommen till Femmis

Föreningen för frivilligt ensamstående föräldrar med donation

Vilka är Femmis?

Femmis, Föreningen för frivilligt ensamstående föräldrar med donation, är en ideell och partipolitiskt obunden förening. Föreningen består av personer i olika faser av processen att bli föräldrar som ensamstående med hjälp av assisterad befruktning med donator på eller från klinik.


Vad vi gör

Femmis arbetar aktivt med att skapa opinion kring och sprida information om vårt sätt att bli föräldrar, samt fungerar som ett nätverk för föräldrarna och deras barn.

Bli medlem

Vill du bli medlem i Femmis? Läs mer om vad vi erbjuder dig som medlem och hur du gör för att gå med!

Olika behandlingar

Det finns olika behandlingar för dig som önskar bli mamma på egen hand. Läs om inseminationer, IVF, äggdonation och embrydonation!


Vi stöder Femmis