Kontakt

Välkommen att kontakta oss på info@femmis.se 

Press
Mail: press@femmis.se

Bli medlem?
Läs mer här: Bli medlem

Frågor om hemsidan
Mail: webb@femmis.se

Annonsering
Mail: info@femmis.se

Organisationsnummer: 802427-6449
Plusgiro: 414935-7

Integritetspolicy

Vi vill att du ska känna dig trygg i hur vi hanterar din personliga information. Vi följer den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som har till syfte att stärka skyddet för personer vid hantering av personuppgifter inom EU. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL). Den nya policyn gäller från och med 25 maj 2018 och har positiva effekter på din personliga integritet och förändrar hur företag och föreningar samlar in och behandlar personuppgifter. Något vi gör för att vår kommunikation ska vara så relevant som möjligt.

Femmis dataskyddspolicy i sin helhet kan du läsa här.