Inför ett nationellt register för donatorer nu

Den senaste tiden har det rapporterats om den nederländska donatorn som enligt uppgift gett upphov till över 550 barn. Något som verkligen satt ljuset på behovet av ökad kontroll och reglering i “donationsindustrin”.

Femmis vill se att det omedelbart införs ett nationellt register över donatorer i Sverige för att se till att ingen donator ger upphov till barn i fler än de sex familjer som är överenskommet. Ett nationellt register behövs också för att säkra barnens rätt till information om sitt ursprung.

Läs hela vår debattartikel på GP Debatt.

Related Articles