Socialstyrelsen ska undersöka behovet av ett nationellt register över könscellsdonatorer

Nu har Socialstyrelsen fått i uppdrag att undersöka förutsättningar och behov av ett nationellt register över könscellsdonatorer. Femmis har länge arbetat för införandet av ett sådant register, något vi anser nödvändigt för att säkerställa barnens rätt till sin genetiska information och att regeln om att en donator får ge upphov till barn i max 6 familjer följs.

Socialstyrelsen har tidigare föreslagit att en utredning om ett nationellt register över könscellsdonatorer bör tillsättas, men i väntan på en sådan får myndigheten nu alltså i uppgift att undersöka förutsättningar och behov av ett nationellt register. Vi hade önskat att utredningen tillsätts redan nu så att vi kan få ett nationellt register på plats. Men så länge firar vi ett litet steg i rätt riktning!

Läs mer i Socialdepartementets pressmeddelande.

Related Articles