Vi vill se en föräldraförsäkring som inkluderar fler familjekonstellationer

Den senaste tiden har regeringens förslag om att kunna överlåta föräldradagar debatterats flitigt, bland annat på Aftonbladet debatt. Vi vill lyfta att en sådan förändring skulle göra stor skillnad för många familjer som inte ser ut som genomsnittet.

I en traditionell familj med två vårdnadshavare är det en självklarhet att vara hemma med sitt barn med rätt till ersättning – och att det finns någon att dela ledigheten med, både när barnet är litet och senare vid exempelvis studiedagar och lov. För familjer som ser ut på andra sätt finns idag inte samma möjligheter. Möjlighet att överlåta dagar med föräldrapenning skulle göra det många ser som självklart till verklighet för fler familjer.

En ensamstående förälder skulle kunna ta hjälp av en morfar, moster eller nära vän att ta hand om ett barn, vilket också skulle ge barnet en närmare relation till fler vuxna. Stjärnfamiljer skulle kunna låta alla föräldrar, om de är fler än två, vara hemma med sina barn med rätt till ersättning. Dessutom skulle synen på vad som är en familj, vilka vuxna som kan vara viktiga för ett barn, vidgas.

Möjligheten att överlåta föräldradagar skulle innebära konkreta förbättringar för ensamstående föräldrar och andra icke-traditionella familjer. Det är bra att den exakta utformningen av en förändrad föräldraförsäkring debatteras, men låt oss inte vänta ytterligare fler år på en föräldraförsäkring som inkluderar fler familjekonstellationer än den traditionella.


Kristina Närman, ordförande Femmis – Föreningen för frivilligt ensamstående föräldrar med donation

Related Articles