En vårdskandal att information om donatorer slarvats bort – Femmis debatterar

Femmis debatterar i GP apropå Uppdrag gransknings reportage “Sveket mot donatorbarnen”.

Femmis vill se att det omedelbart upprättas ett nationellt register där samtliga donatorer registreras oavsett var de donerat. Det är viktigt för att säkerställa barnens rättigheter till information om sitt ursprung, och för att se till att ingen donator ger upphov till barn i fler än de sex familjer i Sverige som är överenskommet.  

Vi vill också att barn som tillkommit med hjälp av donation får tillgång till sin donators hälsoinformation redan från födseln. Detta kommer att bidra till att säkerställa att vården har kontroll på uppgifterna kring donatorerna, men det är också information som behövs vid barnets vårdkontakter under uppväxten.

Läs debattartikeln här.

Related Articles