Debatt i Altinget om de omjämlika kötiderna runt om i landet

Idag skriver Femmis styrelseledamot Erika Kindblad en debattartikel i Altinget om de ojämlika köerna för assisterad befruktning med donerade könsceller och att vi i Femmis anser att en nationell könscellsbank/gametbank borde införas. Nu hoppas vi på replik från Socialstyrelsen!

”Femmis anser att Socialstyrelsen bör ta ansvar och införa en nationell könscellsbank i Sverige, för att börja förse landets universitetskliniker med ägg och spermier.
Dels skulle det säkerställa att lagren av könsceller kontinuerligt fylls på, tack vare ständig nyrekrytering av donatorer. Men det skulle också ge landets universitetskliniker samma tillgång till donerade könsceller, och på så sätt jämna ut de väntetider till behandling, som skiljer sig enormt mycket åt i nuläget.”

Läs hela debattartikeln här.

(Foto: AP Photo/Wong Maye-E)

Related Articles