Femmis välkomnar en mer modern och inkluderande föräldralagstiftning

Sedan 2020 har en statlig utredning tittat på hur regler om föräldraskap kan bli mer överskådliga, enhetliga, könsneutrala och inkluderande för fler familjekonstellationer. Nu finns ett färdigt förslag där bland annat Femmis är inbjudna att lämna remissvar.

– Vi ser mycket positivt på att föräldralagstiftningen blir mer modern och inkluderande för fler familjer, säger Kristina Närman ordförande i Femmis.

Femmis välkomnar alla som funderar på, försöker bli eller är frivilligt ensamstående föräldrar genom assisterad befruktning med donerade könsceller/embryon tillhandahållna av klinik eller spermabank som medlemmar. Ett av föreningens kärnvärden är inkluderande, därför är det mycket positivt att det nu finns förslag som öppnar upp för att inkludera fler även i lagstiftningen.

Nuvarande regler om föräldraskap utgår från den traditionella kärnfamiljen med mamma-pappa-barn och har ”lappats och lagats” i takt med att fler sätt att bli förälder tillkommit i Sverige, något som gör regelverket onödigt krångligt.

Utöver förslag om att göra lagstiftningen mer inkluderande genom att till exempel ersätta ”faderskapsutredning” med det könsneutrala ”föräldraskapsutredning”, ”modern” ersätts med ”den förälder som fött barnet” osv. ser vi att förslaget om en så kallad föräldrafullmakt kan vara Femmis-familjer till gagn i fall då föräldern av någon anledning inte kan agera vårdnadshavare som normalt.

– Det är bra att det tas ett helhetsgrepp kring reglerna för föräldraskap. Vi vill nu se att förslagen tas vidare så att det inom kort finns ett lagförslag för riksdagen att fatta beslut om, avslutar Kristina Närman.

Related Articles