Dags att lämna ut viktig information till barnen!

Femmis skriver på Altingets debattsida om vikten av att barn som tillkommer genom donation redan vid födseln får tillgång till viktigt hälsoinformation såsom donatorns längd, eventuella synfel, anlag för ärftliga hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, cancer och andra ärftliga sjukdomar – information som kan vara avgörande vid kontakt med vården under uppväxten.

Läs debattartikeln här.

Related Articles