Möjligheten att bli förälder ska inte avgöras av var du bor!

Femmis intervjuades i maj i Dagens ETC angående krisen på Sahlgrenskas IVF-avdelning som riskerar att leda till en kraftig minskning av antalet behandlingar. Det i en region som tidigare kämpat med långa kötider för assisterad befruktning och som nu återigen kan ställas inför långa väntetider. Läs artikeln här.

Femmis arbetar för en likvärdig vård över hela landet. För att minska skillnaden mellan regionerna vill vi att det inrättas en nationell bank för donerade könsceller och att det tas fram en statlig plan för rekrytering av donatorer.

Möjligheten att bli förälder ska inte avgöras av var du bor!

Related Articles