Femmis söker:

Tidningen Ottar jobbar med en artikel om människor som nekats tillgång till assisterad befruktning. Detta då det med jämna mellanrum framkommer att det kan finnas brister i bedömningarna. Ottar vill intervjua någon som upplever sig ha drabbats. Personen kan vara anonym. Förhoppningen är att kunna få klarhet i hur bedömningarna görs, på vilka grunder och om det finns brister. Om du vill komma i kontakt med Ottar, maila femmis.emma@gmail.com

Related Articles