Efterlysning: Vill du dela dina erfarenheter?

I samband med valet i höst driver Femmis frågan om rätten till barnomsorg på obekväm arbetstid samt likvärdig kötid för hjälp med assisterad befruktning överallt i landet. Nu efterlyser vi era erfarenheter/berättelser!

Har du fått byta jobb pga att barnomsorg på obekväm arbetstid saknas i din kommun? Eller har du kunnat behålla ditt jobb tack vare att det finns?

Har du drabbats av långa kötider för hjälp med assisterad befruktning i din region? Har du andra erfarenheter du vill dela?

Skicka gärna ett mail till styrelse@femmis.se och berätta.

Vi vill gärna kunna dela vidare ditt exempel (anonymt) från våra konton i sociala medier under sensommaren/hösten.

Tack för att ni hjälper oss att belysa vikten av barnomsorg på obekväm arbetstid och likvärdiga kötider över hela landet!

Related Articles