Med anledning av det rådande världsläget

Kriget i Ukraina skapar väldigt mycket lidande. Femmis tar starkt avstånd från det meningslösa våldet i detta, liksom alla, krig.

I en turbulent tid är det fint att se människors engagemang och vilja att hjälpa. Femmis uppmuntrar alla som vill och kan att skänka pengar till de större hjälporganisationerna. 

Tex har RFSL, som Femmis samverkar med i frågor som berör båda organisationerna, en insamling där pengarna går till ukrainska hbtqi-organisationer och till evakuering av hbtqi-personer.

Med önskan om fred. /Femmis styrelse

Bilden har vi lånat från Veckorevyns Instagramkonto.

Related Articles