Samhällsdebatt

Den svenska lagstigftningen som berör barn och föräldrar har byggt på en värdering att ett barn har rätt till två föräldrar och att detta ger barnet en ekonomisk, social och rättslig trygghet. Inom Femmis tycker vi att det är ett haltande argument, eftersom ensamstående anses vara fullgoda föräldrar när de godkänns som adoptivföräldrar.

Singelkvinnor är kompetenta föräldrar

När Danmark år 2006 antog en ny lag som möjliggör för ensamstående att få reproduktiv hjälp, grundade lagstiftarna sina argument på att ensamstående visat att de är kompetenta att sköta sina familjer, och att det är diskriminerande att utesluta en kategori kvinnor från medicinska behandlingar på grund av deras civilstånd.

Rätt till fertilitetsbehandling utan diskriminering

Om samhället stödjer att barn får tillkomma med hjälp av assisterad befruktning i hetero- och homosexuella relationer, så måste man också tillåta det för ensamstående kvinnor. Att ha två föräldrar är ingen garanti för en god uppväxt. Det är naturligtvis inte föräldrarnas antal, lika lite som deras kön, som avgör huruvida ett barn får en god uppväxt. 13 januari 2016 antogs äntligen en lag som gör det möjligt för ensamstående kvinnor att få hjälp med assisterad befruktning i Sverige!

Barnlängtan berörs inte av civilstånd

Vi menar inte att detta att få/skaffa barn är en rättighet, och vi ser inte att det bland våra medlemmar finns åsikten att barn är något som man ska ha ”rätt till”. Däremot har en del av oss människor en stark barnlängtan. Det är vår övertygelse att hos människor som har en stark barnlängtan är den lika påtaglig oavsett om man är hetero- eller homosexuell, oavsett om man lever i parrelation eller är ensamstående.

Ökad sårbarhet som ensamförälder

Visst är vi som ensamstående föräldrar mer sårbara i det att vi faktiskt är ensamma om föräldraansvaret om barnen. Det vi kan göra och gör är att som föräldrar ta hand om oss själva och vår hälsa, så att vi ska ”hålla” så bra som möjligt. Vi kan tänka igenom hur vårt nätverk ser ut, och på vilket sätt vi kan ordna för vårt barn om något skulle hända oss.

Aktiv familjeplanering och önskade barn

Kärlek, ärlighet, respekt, omtanke och trygga och stabila uppväxtvillkor är grundstenarna i barns behov. Allt detta kan också ensamstående erbjuda sina barn. Samhället gagnas av aktiv familjeplanering, och att de barn som föds är önskade och planerade.


Vi stöder Femmis