Femmis

Vilka är Femmis?

Femmis, Föreningen för frivilligt ensamstående föräldrar med donation, är en ideell och obunden förening. Föreningen består av personer i olika faser av processen att bli föräldrar som ensamstående med hjälp av assisterad befruktning med donator på eller från klinik.

Läs mer

Nytt på Femmisbloggen

FEMMIS i Kvinnors hälsa

På Internationella kvinnodagen pulicerades en spalt med Femmis ordförande Sofia Kuno i kampanjbilagan Kvinnors hälsa som kom med Dagens Nyheter 8...

FEMMIS i Fria tidningen

Femmis ordförande Sofia Kuno kommenterar de långa köerna för assisterad befruktning i Västra Götaland i en artikel i Fria tidningen här. Hä...

FEMMIS i Metro om nya lagförslaget

Femmis kommenterar i Metro om det nya lagförslaget om embryodonation och IVF med donerade könsceller på fler vårdinrättningar: ”Sofia Kuno,...
Ta del av den senaste forskningen på området frivilligt ensamstående mammor.
Vill du bli medlem i Femmis? Läs mer om vad vi erbjuder dig som medlem och hur du gör för att gå med!
Det finns olika behandlingar för dig som önskar bli mamma på egen hand. Läs om inseminationer, IVF, äggdonation och embrydonation!

Vi stöder Femmis