Femmis

Vilka är Femmis?

Femmis, Föreningen för frivilligt ensamstående föräldrar med donation, är en ideell och obunden förening. Föreningen består av personer i olika faser av processen att bli föräldrar som ensamstående med hjälp av assisterad befruktning med donator på eller från klinik.

Läs mer

Nytt på Femmisbloggen

Barn till varje pris

Maria blev gravid med dottern Linnea med hjälp av insemination. Genom organisationen Femmis träffade hon Lotta och Susanne som befann sig i samma...

Plötsligt händer det!

  ” I juni 2013 gav regeringen en särskild utredare i uppdrag att överväga olika sätt att utöka möjligheterna för ofrivilligt barnlösa...

Kartläggning

I dagarna har alla medlemmar i Femmis fått en enkät  från Sifo att fylla i. Enkätens syfte är att kartlägga medlemmarna utifrån beslut ...
Ta del av den senaste forskningen på området frivilligt ensamstående mammor.
Vill du bli medlem i Femmis? Läs mer om vad vi erbjuder dig som medlem och hur du gör för att gå med!
Det finns olika behandlingar för dig som önskar bli mamma på egen hand. Läs om inseminationer, IVF, äggdonation och embrydonation!

Vi stöder Femmis