Femmis

Day

// mars 1, 2019
MAR
01
2019

Remissvar om fastställande av faderskap

FEMMIS lämnade 28 februari in ett remissvar på Betänkande SOU 2018:68 Nya regler om faderskap och föräldraskap. Vi valde att kommentera den del i utredningen som rör förenkling av handläggningen avseende bekräftelse av faderskap/föräldraskap. Vi skriver att: “Idag behöver ingen
COMMENT 0