Femmis

Day

// maj 7, 2018
MAJ
07
2018

Femmis remissvar om föräldraförsäkringsutredning

Femmis har som remissinstans till den statliga utredningen ”Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn – en ny modell för föräldraförsäkringen”  (SOU 2017:101) lämnat in våra synpunkter på de föreslagna förändringarna. Sammanfattning Femmis har valt at
COMMENT 0