Vad vi gör

Opinionsarbete och informationsmaterial

Både Femmis styrelse och många enskilda medlemmar arbetar aktivt med att skapa opinion kring och sprida information om vårt sätt att bli föräldrar. Opinionsarbetet bedrivs både genom direkt kontakt med politiker och organisationer och genom att synas i media och debatter.

Just nu driver Femmis frågor som handlar om:

  • Rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid
  • En mer flexibel föräldraförsäkring
  • Kortare vårdköer för hjälp med assisterad befruktning

Vi håller också på att starta upp kartläggning och opinion kring barnens tillgång till information om sitt genetiska ursprung och sin hälsoinformation.

Femmis arbetar även med att ta fram informationsmaterial till myndigheter och institutioner som t.ex. familjerätten, MVC/BVC, gynekologer och förskolor/skolor/fritidshem. Syftet är att informera om vår och våra barns situation i syfte att få ett smidigt bemötande.

Femmis intresserar sig för och tar del av både svensk och internationell forskning som rör vår och våra barns situation. Vi bidrar även själva genom att medlemmar ställer upp på intervjuer av forskare som ur olika perspektiv intresserat sig för vårt sätt att bilda familj.

Diskussionsforum och lokala träffar

Femmis fungerar som ett nätverk för medlemmarna och deras barn. En stor och viktig del i det är det diskussionsforum på vår medlemssida där medlemmarna delar med sig av råd, stöd, uppmuntran, erfarenheter och personliga berättelser till varandra. Där kan man få respons och svar från andra, vilket kan vara av stor betydelse både när de gäller de egna tankarna och känslorna och i kontakter med omgivningen.

Förutom kommunikationen på diskussionsforumet ordnas regelbundet träffar på olika ställen i landet där medlemmar med eller utan barn kan mötas för att lära känna varandra, skapa kontakter, utbyta erfarenheter och umgås.

Varje sommar anordnas dessutom uppskattade sommarläger för föräldrar och barn, där barnen får möjlighet att lära känna andra barn med samma sorts bakgrund under lek och aktiviteter i härlig miljö. Det är en högt prioriterad del av Femmis arbete att ge barnen möjlighet till identifikation och kontaktskapande med andra barn i samma situation, något som också blir allt viktigare ju äldre barnen i föreningen blir.

Sammanfattningsvis är Femmis ett betydelsefullt nätverk för frivilligt ensamstående föräldrar med donation och deras barn – en levande förening som speglar glädjen över att se så många efterlängtade barn födas och växa upp!


Vi stöder Femmis