Stöd Femmis

Vill du stödja Femmis arbete?

Femmis är beroende av sina medlemsintäkter för att kunna fortsätta driva opinionsarbete, skapa nätverk och anordna aktiviteter för sina medlemmar och dess barn. Vi tar tacksamt emot ekonomiskt stöd från alla som vill vara med och bidra! Tillhör du inte vår målgrupp men ändå vill stödja Femmis arbete? Är du anhörig till en medlem? Eller är du kanske medlem själv men känner att du har möjlighet att bidra med lite extra?

Då kan du ge en gåva till föreningen genom att sätta in valfritt belopp på plusgirokonto nummer 414935-7. Märk inbetalningen med ”Gåva”.

Gåvobevis kan du själv ladda hem och fylla i här: Gåvobevis


Vi stöder Femmis