Pressmeddelande, 2021-03-29

5 ÅRS FRIHET FÖR SJÄLVSTÅENDE

Den 1 april i år är det fem år sedan lagen om assisterad befruktning för ensamstående kvinnor trädde i kraft. Föreningen Femmis, podcasten Jag vill ha barn och Facebookgruppen Mamma på egen hand uppmuntrar sina medlemmar och följare likt för två år sedan till ett gemensamt krafttag för att lyfta årsdagen i media.

Femmis, Jag vill ha barn och Mamma på egen hand, jobbar mot samma mål – att sprida kunskap kring familjeformen där frivilligt ensamstående skaffar barn genom donation, att skapa opinion samt att bidra med en gemenskap för funderare, försökare, gravida samt de självstående föräldrarna och deras barn. Alla tre initiativtagare uppmuntrar nu inför årsdagen sina medlemmar och följare att kontakta sina lokala medier i syfte att uppmärksamma årsdagen och dela med sig av sin egen unika process. Detta med förhoppning om att öka förståelsen för och kunskapen kring familjeformen.

Lagen om assisterad befruktning för ensamstående kvinnor gjorde det möjligt för ensamstående att genom offentlig finansiering genomgå assisterad befruktning i Sverige. Det här var och är ett stort steg framåt för alla de som har barn som självstående samt de som ännu inte fått möjligheten att bli förälder genom donation. Detta hyllar både Femmis, Jag vill ha barn och Mamma på egen hand.

Självstående i alla faser i processen möter fortfarande hinder. Bristen på könsceller i landet gör att köerna växer. På många inrättningar brister tillgången på en normmedveten vård före, under och efter graviditeten och likaså är det en besvärlig process att fastställa föräldraskap. Kunskapen kring den egna fertiliteten är fortsatt låg och det finns ett fortsatt behov av att öka förståelsen för den självvalda familjeformen. Initiativtagarna välkomnar med anledning av detta den forskning som bedrivs inom området och ser gärna att fler studier genomförs.

Lagen har gjort att möjligheterna och rättigheterna i samhället för ensamstående föräldrar, gravida, försökare och funderare har kommit långt men det går att komma mycket längre.

Självstående – annat begrepp för ”frivilligt ensamstående”. En person (i detta sammanhang – med livmoder) som självmant/frivilligt valt att på egen hand försöka/bli förälder utan en partner. Andra begrepp är bland annat egenstående och solo-förälder.
Funderare – person som funderar på att på egen hand bli förälder utan en partner.
Försökare – person som påbörjat processen att med donerade könsceller få barn.

Begrepp med definition av Femmis, Jag vill ha barn samt Mamma på egen hand.
Alla känner och tänker olika och detta är ett av alla sätt att definiera på.

Om initiativtagarna:
Mamma på egen hand är Sveriges största forum för självstående kvinnor som på egen hand har barn, funderar på eller försöker bli gravida. Facebookgruppen startades av Linda Johansson. Linda blev mamma i januari 2019 efter fyra landstingsfinansierade inseminationer i Danmark. I maj 2020 födde hon sitt andra barn som kom till på första försöket i Danmark. Linda är just nu under utredning för att donera sina ägg.

Jag vill ha barn är en intim och personlig podcast, som finns där poddar finns, av och med samtalsterapeuten Cilla Holm, där Cilla och hennes gäster pratar om barnlängtan och ofrivillig barnlöshet. Cilla har bland annat gästats av Hanna Hellquist som öppet berättade om sina försök att bli mamma på egen hand. Cilla blev mamma i oktober 2018 genom en dubbeldonation i St Petersburg på hennes elfte försök.

Femmis är en ideell förening för frivilligt ensamstående föräldrar med donation som grundades 2005. Föreningen fungerar som ett nätverk för sina medlemmar i deras olika processer samt fokuserar på att medlemmars barn ska få möjlighet till identifikation och kontaktskapande med andra barn i samma situation. En viktig del i Femmis arbete är att agera remissinstans samt skapa opinion kring frågor rörande familjeformen – där de var en stor del i att lagen om assisterad befruktning för ensamstående kom till 2016.

För ytterligare information, hjälp med förmedling/kontaktskapande med personer för intervju eller andra frågor – kontakta oss gärna;

Jag vill ha barn
Cilla Holm
070-768 69 39
info@jagvillhabarn.com

Femmis
Emelie Wahlberg
070-210 90 68
press@femmis.se

Mamma på egen hand
Linda Johansson
070-833 43 83
lindajohansson@live.se

Related Articles