Om IVF

In vitro fertilisering, IVF, betyder att befruktningen sker ”in vitro”, i ett glas eller kärl. IVF ökar chanserna för graviditet, eftersom ett redan befruktat ägg placeras tillbaka in i livmodern.

En IVF-behandling föregås av hormonstimulerande medicin som ökar äggproduktionen och säkerställer kvalitén. Äggtillväxten kontrolleras under hormonbehandlingen med ultraljud. Mognaden avbryts med ägglossningsspruta och äggen plockas ut. Vid äggplock förs en kateter in via slidan och äggen tas ut. Äggen placeras i en glas-skål med näringslösning, där även spermier tillsätts. Efter något dygn kontrolleras om befruktning skett, och ett eller två ägg återförs sedan in i livmodern. Om flera befruktade ägg blir över, kan dessa embryon frysas ned och återföras vid en senare behandling en så kallad FET, frozen embryo transfer.

I Sverige blev det tillåtet att på universitetssjukhus utföra IVF med donerade spermier på ensamstående i april 2016. Fr o m jan 2019 är det även tillåtet på privata kliniker.


Vi stöder Femmis