Om insemination

Insemination är en metod att befruktas på genom att spermier läggs upp i livmodern. På engelska och fackspråk heter detta IUI, intra uterin insemination, vilket betyder att inseminationen sker direkt i livmodern. Detta görs med en tunn kateter eller slang.

Den som är frisk och fertil väljer oftast att börja med insemination. Om man inte lyckats efter några försök kan man prova med hormonstimulering. Ett fåtal väljer att göra det redan från början. Hormonstimulering ska öka antalet ägg. Olika personer svarar dock olika på denna behandling, och för några få fungerar det inte alls. Hormonstimulering ska övervakas av en läkare för att undvika att man lossar för många ägg. En flerbarnsbörd innebär alltid ökad risk.

När sker ägglossning?

Det finns olika sätt att säkerställa tidpunkten för sin ägglossning. Det vanligaste, om man har en regelbunden cykel och god kroppskännedom, är att använda sig av ägglossningstester för att notera när LH-hormonet stiger. LH (det luteiniserande  hormonet) stiger inför ägglossningen, och ägglossningsstickorna kan därför tala om när det är dags att söka behandling. Många känner igen sin kropps egna signaler på att ägglossning ska äga rum och kombinerar detta med ägglossningstesten. Det är viktigt att inseminationen sker i direkt anslutning till ägglossningen, eftersom donerad säd har varit fryst och därför lever kortare tid.

Hur stor är chansen att lyckas?

Förutsättningarna för att en insemination ska lyckas är avhängig ålder och fertilitet. I nedre 30-årsåldern har man ca 25% chans per insemination att lyckats, medan efter 35 år bör man räkna med 16% chans, och efter 40 år ca 8% chans att lyckas. Det kan därför krävas åtskilliga inseminationer, ibland åtta eller fler, vilket är jämförbart med den tid det tar att bli gravid vid samlag. Närmar man sig 40-årsåldern kan det därför vara värt att överväga att istället direkt vill påbörja en IVF-behandling, eftersom man därigenom ökar sina chanser att bli gravid. Klinikerna har oftast hemsidor där man kan ta del av deras statistik.

Insemination med donerade spermier för ensamstående blev tillåtet i Sverige i april 2016.


Vi stöder Femmis