Om äggdonation / embryodonation

Äggdonation

När det av olika skäl inte går att använda ens egna ägg finns det möjlighet att använda donerade ägg. Äggdonationen föregås av en planerad medicinsk hormonbehandling för att stimulera ägglossningen hos donatorn. Det är än så länge bara ett fåtal länder som tillåter att man använder både ett donerat ägg och donerad sperma men det blir fler och fler. I Danmark blev det tillåtet 2018 och i Sverige fr o m 1 jan 2019.

Embryodonation

Det finns även möjlighet att få assisterad befruktning med donerade embryon, det vill säga med någon annans redan befruktade ägg. Vid en hormonstimulering är det inte ovanligt att få ett flertal ägg. Efter befruktning återför man endast ett eller två ägg, resten fryses ned. Om någon blivit gravid och inte vill ha fler barn, men inte vill att äggen skall ”förstöras”, kan man godkänna att någon annan får använda dem. En vanlig IVF-behandling görs då. Fler och fler kliniker i Europa tillåter numera embryodonation och i Sverige blev även detta tillåtet 1 jan 2019.


Vi stöder Femmis