Femmis

Vilka är Femmis?

Femmis, Föreningen för frivilligt ensamstående föräldrar med donation, är en ideell och obunden förening. Föreningen består av personer i olika faser av processen att bli föräldrar som ensamstående med hjälp av assisterad befruktning med donator på eller från klinik.

Läs mer

Nytt på Femmisbloggen

Pressmeddelande: Embryodonation föreslås bli lagligt – stor seger för FEMMIs

Idag meddelades att regeringen ska besluta om lagrådsremiss för att modernisera regler om assisterad befruktning och föräldraskap. Bland anna...

Interpellationsdebatt om ensamståendes rätt till assisterad befruktning

23 januari 2018 debatteras en interpellation om rätten till assisterad befruktning. Se webbsändningen här. Interpellation 2017/18:16...

Femmismedlem i SVT om köer till assisterad befruktning

Läs om Johanna Waara, vår medlem och försökare som drabbats av köerna i Västra Götaland och krångel för att istället få hjälp i Skåne:...
Ta del av den senaste forskningen på området frivilligt ensamstående mammor.
Vill du bli medlem i Femmis? Läs mer om vad vi erbjuder dig som medlem och hur du gör för att gå med!
Det finns olika behandlingar för dig som önskar bli mamma på egen hand. Läs om inseminationer, IVF, äggdonation och embrydonation!

Vi stöder Femmis