Femmis

Vilka är Femmis?

Femmis, Föreningen för frivilligt ensamstående föräldrar med donation, är en ideell och obunden förening. Föreningen består av personer i olika faser av processen att bli föräldrar som ensamstående med hjälp av assisterad befruktning med donator på eller från klinik.

Läs mer

Nytt på Femmisbloggen

Svar från Cryos

Styrelsen har fått ett mail från Cryos Vd Ole Schou. Han berättar att han vill ändra i Terms of Agreement utifrån de åsikter vi hade vid vår...

Mer från Cryosbesöket

Jennie och Mia, representanter från Femmis styrelse, besökte Cryos på deras huvudkontor i Århus. Företagets vd Ole Schou mötte oss i receptionen...

Besök på Cryos

Under dagen har två representanter från styrelsen besökt Ole Schou, Vd på Cryos International, för att diskutera inrapportering av genetiska...
Ta del av den senaste forskningen på området frivilligt ensamstående mammor.
Vill du bli medlem i Femmis? Läs mer om vad vi erbjuder dig som medlem och hur du gör för att gå med!
Det finns olika behandlingar för dig som önskar bli mamma på egen hand. Läs om inseminationer, IVF, äggdonation och embrydonation!

Vi stöder Femmis