Femmis

Femmis, Föreningen för frivilligt ensamstående föräldrar med donation, är en ideell och obunden förening. Femmis består av personer i olika stadier av processen att bilda familj som ensamstående med assisterad befruktning på klinik och med donator.

Du är välkommen att ansöka om medlemskap om du känner igen dig i någon av följande beskrivningar:

  • du är ensamstående och lever utan en partner, samt överväger eller har beslutat dig för att bilda familj på egen hand, med hjälp av assisterad befruktning och donatorsäd på klinik.
  • du har barn som tillkommit med hjälp av assisterad befruktning med donerade könsceller på klinik.

Du ansöker om medlemskap genom att gå till vår medlemssidan på medlemssida.femmis.se och klicka på Registrera nytt konto längst ner. Fyll i de uppgifter som efterfrågas. Vi kommer att granska din ansökan och om du tillhör vår målgrupp får du ett mail med en länk om hur du betalar in medlemsavgiften på 300 kr (via Paypal). När du betalat med ditt kontokort får du direkt tillgång till medlemssidan. Betalar du medlemsavgift i november eller december, gäller medlemsavgiften även nästkommande år.

Vad erbjuder Femmis?

  • Du blir medlem i en livskraftig och engagerande förening som aktivt arbetar för att få till stånd en lagändringar kring frågor som rör vår typ av familjebildning i Sverige och som verkar för öppenhet och information kring vår typ av familjebildning.
  • Som medlem får du tillgång till Femmis medlemssida där du kommer i kontakt med andra medlemmar och kan få hjälp och stöd i din process.
  • På  medlemssidan finns ett kalendarium över träffar runt om i landet och andra aktiviteter som föreningen eller medlemmarna anordnar.
  • Femmis arrangerar, förutom träffar i olika städer, även sommarläger runt om i landet där mammor och barn får möjlighet att leka och umgås.

Vår livaktiva internetgemenskap bygger på ömsesidig respekt och förtroende; allt som diskuteras inom forumet och på lokala träffar stannar där och ska inte föras vidare. Självklart deltar du i föreningen under ditt eget namn. En viktig uppgift för föreningen är att vara en plats där våra barn får möjlighet att spegla sig i andra barn med samma familjebild som de själva. Genom att bli medlem i Femmis godkänner du också att finnas med i det sökbara medlemsregistret på vår medlemssida.