Femmis

FEMMIS, Föreningen för frivilligt ensamstående föräldrar med donation, är en ideell och partipolitiskt och religiöst obunden förening. Femmis består av personer i olika stadier av processen att bilda familj som ensamstående med assisterad befruktning på klinik och med donator.

Du är välkommen att ansöka om medlemskap om du känner igen dig i någon av följande beskrivningar:

  • du är ensamstående och lever utan en partner, samt överväger eller har beslutat dig för att bilda familj på egen hand, med hjälp av assisterad befruktning med donerade könsceller på klinik; eller heminsemination med donerade könsceller från klinik eller spermabank.
  • du har barn som tillkommit med hjälp av assisterad befruktning med donerade könsceller på klinik; eller heminsemination med donerade könsceller från klinik eller spermabank.

Du ansöker om medlemskap på vår medlemssida här! Fyll i de uppgifter som efterfrågas. Vi kommer att granska din ansökan och om du tillhör vår målgrupp får du ett mail med en länk om hur du betalar in medlemsavgiften på 300 kr (via Paypal). När du betalat med ditt kontokort får du tillgång till medlemssidan. Hör av dig till medlem@femmis.se om du stöter på problem vid ansökan. Betalar du medlemsavgift i november eller december, gäller medlemsavgiften även nästkommande år.

Vad erbjuder Femmis?

  • Du blir medlem i en livskraftig och engagerande förening som aktivt arbetar för att få till stånd en lagändringar kring frågor som rör vår typ av familjebildning i Sverige och som verkar för öppenhet och information kring vår typ av familjebildning.
  • Som medlem får du tillgång till Femmis medlemssida där du kommer i kontakt med andra medlemmar och kan få hjälp och stöd i din process.
  • På  medlemssidan finns ett kalendarium över träffar runt om i landet och andra aktiviteter som föreningen eller medlemmarna anordnar.
  • Femmis arrangerar, förutom träffar i olika städer, även sommarläger runt om i landet där mammor och barn får möjlighet att leka och umgås.

Integritet

Vår livaktiva internetgemenskap bygger på ömsesidig respekt och förtroende; allt som diskuteras inom forumet och på lokala träffar stannar där och ska inte föras vidare. Självklart deltar du i föreningen under ditt eget namn. En viktig uppgift för föreningen är att vara en plats där våra barn får möjlighet att spegla sig i andra barn med samma familjebild som de själva.

När du fyller i din ansökan så godkänner du också att Femmis hanterar dina personuppgifter och att du finns med i det sökbara medlemsregistret på vår medlemssida. Vi vill att du ska känna dig trygg i hur vi hanterar din personliga information. Vi följer den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som har till syfte att stärka skyddet för personer vid hantering av personuppgifter inom EU. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL). Den nya policyn gäller från och med 25 maj 2018 och har positiva effekter på din personliga integritet och förändrar hur företag och föreningar samlar in och behandlar personuppgifter. Något vi gör för att vår kommunikation ska vara så relevant som möjligt.

Femmis dataskyddspolicy i sin helhet kan du läsa här.