Femmis

Day

// april 20, 2019
APR
20
2019

Första privata kliniken godkänd för IVF med donerade könsceller!

Nu äntligen börjar IVO godkänna privata kliniker för tillämpning av den nya lagen om IVF med donerade könsceller som trädde ikraft vid årsskiftet. Carl von Linnékliniken i Uppsala är först ut! Läs mer här!
COMMENT 0